The Pride and the Passion
Watch

The Pride and the Passion

The Pride and the Passion

132 Phút

Country: Âu Mỹ

Director: Stanley Kramer

Actors: Cary GrantFrank SinatraJohn WengrafSophia LorenTheodore Bikel

Genres: Chính kịch, Hành Động, Phiêu Lưu

0/ 5 0 votes
Vietsub #1
Movie plot

Trong Chiến tranh Napoléon, khi người Pháp đã chiếm đóng Tây Ban Nha, một số binh sĩ du kích Tây Ban Nha sẽ di chuyển một khẩu đại bác lớn trên khắp Tây Ban Nha để giúp người Anh đánh bại người Pháp. Một sĩ quan người Anh ở đó để đi cùng người Tây Ban Nha và trên đường đi, anh ta phải lòng cô gái của nhà lãnh đạo.

Show more...